News & Events


27-May-2024 | ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານການຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າ ໃຫ້ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ບັນດາວິສາຫະກິດພາຍໃນເຂດ ບໍ່ເຕ່ນແດນງາມ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19 - 25 ພຶດສະພາ 2024 ທີ່ ຫ້ອງການປະຕູດຽວ ຂສພ ບໍ່ເຕ່ນແດນງາມ
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20 ຫາ 24 ພຶດສະພາ 2024 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງ ຄະນະຄຸ້ ...

14-Jun-2023 | ຝຶກອົບຮົມວຽກງານອອກໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າຜ່ານທາງລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ (e-CO) ໃຫ້ພະນັກງານປະຈໍາຫ້ອງການ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຈຳນວນໜຶ່ງພາຍໃນແຂວງຊຽງຂວາງ
ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ...

31-Aug-2022 | ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ລະຫວ່າງພາກລັດ ກັບ ພາກທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າ ພ້ອມທັງຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ລະບົບບໍລິການອອກໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າ ຜ່ານທາງລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ (e-CO, e-Form D)
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11 ຫາ 12 ສິງຫາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງ ພະແນກອຸດສ ...

08-Jul-2022 | ກົມ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງ​ອອກ, ກະ​ຊວງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ແລະ ການ​ຄ້າ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ລະຫວ່າງພາກລັດ ກັບ ພາກທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບ ວຽກ​ງານ​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ ແລະ ຝຶກອົບຮົມການອອກໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າຜ່ານທາງລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ (e-CO) ໃຫ້​​ແກ່​
ໃນລະຫວ່າງ​ວັນ​ທີ 08 ຫາ 09 ມິ​ຖຸ​ນາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ​ຂອງ ໂຮງ ...

08-Jul-2022 | ຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ເງື່ອນໄຂລະບຽບແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າ ແລະ ການນຳໃຊ້ລະບົບບໍລິການອອກໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າຜ່ານທາງລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ (e-CO) ໃຫ້​​ພະນັກງານປະຈໍາຫ້ອງການຄະ​ນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດແຂວງຈໍາປາສັກ
ໃນລະຫວ່າງ​ວັນ​ທີ 27 ມິຖຸນາ ຫາ 01 ກໍລະກົດ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະ​ຊຸມ​ ...

23-May-2022 | ຈັດພິທີມອບຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການມອບສິດໃຫ້ ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອອກໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດ ສະບັບເລກທີ 0502/ອຄ, ລົງວັນທີ 27 ເມສາ 2022 ລະຫວ່າງ ກົມການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເ
ຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງ ເຂດພັດທະນ ...

20-May-2022 | ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12 ຫາ 13 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ໄດ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ລະບົບບໍລິການອອກໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າ ຜ່ານທາງລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ (e-CO) ແລະ ການອອກໃບຮັບຮອງສິນຄ້າໄດ້ແຫຼ່ງກໍາເນີດ (Confirmatio
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12 ຫາ 13 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງ ສະພາການ ...

09-May-2022 | ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ລະຫວ່າງພາກລັດ ກັບ ພາກທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າ ພ້ອມທັງຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ລະບົບບໍລິການອອກໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າຜ່ານທາງລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ (e-CO) ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ສະພາການຄ້າ ແລະ
ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອ: 1.ສືບຕໍ່ ...

21-Apr-2022 | ການນຳໃຊ້ລະບົບບໍລິການອອກໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າຜ່ານທາງລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ (e-CO, e-Form D) ໃຫ້ພະນັກງານປະຈໍາຫ້ອງການ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງສາລະວັນ
ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ...

01-Feb-2022 | ການຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານການຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າພາຍໃຕ້ສິດທິພິເສດທາງການຄ້າ ໃຫ້ພະນັກງານປະຈໍາຫ້ອງການ ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ກົມການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ (ຂອ) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24 - 28 ມັງກອນ ...

19-Jan-2022 | ຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການນໍາໃຊ້ລະບົບບໍລິການອອກໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ (e-CO) ແລະ ການຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າດ້ວຍຕົນເອງພາຍໃຕ້ສັນຍາການຄ້າດ້ານສິນຄ້າອາຊຽນ ໃຫ້ພະນັກງານປະຈໍາຫ້ອງການ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຄຳມ່ວນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19 - 21 ມັງກອນ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງ ພະແນກອຸດສາຫ ...

10-Aug-2021 | ການຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບການອອກໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າຜ່ານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ (Electronic Certificate of Origin Issuing System: e-CO) ໃຫ້ພາກລັດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັ​ນ.
not available ...